000

Ορισμοί για τη Μουσική έχουν δοθεί πολλοί. Κατά τους εθνομουσικολόγους και τους κοινωνιολόγους της μουσικής η Μουσική θεωρείται ως "ήχος οργανωμένος με ανθρώπινο τρόπο". Η Δυτική Μουσική συχνά ορίζεται ως η Τέχνη και η Επιστήμη που ασχολείται με τους ήχους. Ο διαχωρισμός αυτός της Θεωρίας και της πράξης καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα από τους αρχαίους Έλληνες. Αρχικά με τον όρο Μουσική εννοούσαν την Ποίηση, το Μέλος και το Χορό, ως μια αδιάσπαστη ενότητα τεχνών η οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέατρο, ενώ τη θεωρία της Μουσικής εξέφραζε ο κλάδος της Αρμονικής. Ο διαχωρισμός αυτός υιοθετήθηκε και καλλιεργήθηκε από τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η μουσική ως Τέχνη, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις...
(Ελληνική Βικιπαίδεια)
Comments